• فارسی
  • English
  • فهرست بستن

    فلو کامپیوتر PR-5618F

    فلو کامپیوتر PR-5618F برای اندازه‌گیری فلوی گاز و مایع استفاده می‌شود. PR-5618F با اندازه‌گیری مقدار فشار، اختلاف فشار و دما و بر اساس استانداردهای NX19 AGA و ISO مفدار دقیق فلو را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند.

    استعلام قیمت