رکوردر بدون کاغذ PR3684

 • نمایشگر رنگی لمسی 3.5 اینچی
 • 4 کانال ورودی یونیورسال
 • 6 رله کنتاکت خروجی قابل برنامه ریزی
 • حداکثر 4 خروجی آنالوگ برنامه پذیر با امکان کنترلر PID
 • طراحی شده در سایز 96mm*96mm

دانلود کاتالوگ رکوردر بدون کاغذ PR3684

دانلود دیتا شیت رکوردر بدون کاغذ PR3684

رکوردر بدون کاغذ PR1232

 • نمایشگر رنگی لمسی ۱۲.۱ اینچ
 • تا 48 ورودی یونیورسال
 • تا 24 رله کنتاکت خروجی قابل برنامه ریزی
 • طراحی شده در سایز 290mm*240mm*200mm

دانلود کاتالوگ رکوردر بدون کاغذ PR1232

دانلود دیتا شیت رکوردر بدون کاغذ PR1232

رکوردر بدون کاغذ PR4303

 • نمایشگر لمسی رنگی 4.3 اینچی
 • 8 کانال ورودی یونیورسال ایزوله 24 بیتی
 • 6 رله کنتاکت خروجی قابل برنامه ریزی
 • 2خروجی آنالوگ برنامه پذیر با امکان کنترلر PID
 • طراحی شده در سایز 144mm*72mm

دانلود کاتالوگ رکوردر بدون کاغذ PR4303

دیتا شیت رکوردر بدون کاغذ PR4303

رکوردر بدون کاغذ PR5618

 • نمایشگر رنگی لمسی 5.6  اینچی
 • تا 24 کانال ورودی یونیورسال
 • تا 8 ورودی دیجیتال AC و DC
 • 2 تا 10 رله کنتاکت خروجی قابل برنامه ریزی
 • 2 خروجی آنالوگ برنامه پذیر با امکان کنترلر PID
 • طراحی شده در سایز 144mm*144mm*200mm

 

دانلود کاتالوگ رکوردر بدون کاغذ PR5618

دانلود دیتا شیت رکوردر بدون کاغذ PR5618